Preverite, kako vam ustreza delovno mesto vzdrževalca (m/ž) pri podjetju MAKSIM!

MAKSIM, podjetje s 34-letno tradicijo, medse vabi vestnega vzdrževalca, ki bo skrbel za elektro vzdrževanje, popravilo delovnih strojev in naprav ter odpravo napak v sistemih.

KAJ VAM NUDI DELODAJALEC?

  • Stimulativno plačilo
  • Izplačilo maksimalnega regresa in božičnice ob koncu leta
  • Pogodba za nedoločen čas (s 3-mesečno poskusno dobo)
  • Dinamično delovno okolje
  • Ugodnosti v okviru spodbujanja zdravega življenjskega sloga (družabni dogodki, športne aktivnosti itd.)
  • Zavarovanji Zdravstvena polica (organizacija in kritje stroškov samoplačniških specialist zdravstvenih storitev) in Drugo mnenje (pridobitev drugega mnenja)
  • Družabni dogodki in športne aktivnosti
  • Kolektivno nezgodno zavarovanje
  • Redna izobraževanja

O DELODAJALCU

Podjetje MAKSIM je bilo ustanovljeno leta 1989, kot čista trgovska družba, ki se je ukvarjala z grosistično in maloprodajno dejavnostjo. Zaradi spremenjenih razmer na trgu je svojo dejavnost razširilo na prodajo intelektualnih storitev.

Danes je MAKSIM v pretežnem delu upravljavska družba, ki združuje različna podjetja v panogi obdelave kovin in drugih komplementarnih dejavnosti. V okolju, v katerem deluje, velja za nosilca razvoja ter zgled za uspešno, sodobno in družbeno odgovorno poslovanje.

Oddelek za vzdrževanje družbe MAKSIM skrbi za preventivno vzdrževanje naprav in strojev v hčerinskih podjetjih Pocinkovalnica, Maksim Hudinja in Container. Oddelek izvaja letna popravila v proizvodnjah podjetij in sodeluje pri vseh investicijskih projektih.

Vrednote, ki vodijo družbo MAKSIM, so uresničevanje potreb kupcev, učinkovito vodenje, skrb za zaposlene in skrb za okolje.

Kliknite na gumb Začni in pričnite z izpolnjevanjem kratkega vprašalnika.