PSIHOLOŠKA OCENJEVANJA


PSIHOLOŠKO TESTIRANJE

Izbira pravega kandidata za določeno delovno mesto je ključnega pomena za prav vsako organizacijo. Z uporabo standardiziranih in normiranih psiholoških testov lahko pomembno izboljšamo kakovost in natančnost procesa izbire, prav tako pa lahko z večjo verjetnostjo napovemo vedenje osebe pri delu.

Psihološko testiranje ni omejeno samo na uporabo pri selekcijskih postopkih, ampak se pogosto uporablja tudi pri razvoju kadrov in pri izboru v namen napredovanja.

 • Večja objektivnost in zmanjšana pristranskost selekcijskega procesa
 • Izboljšana točnost napovedi o uspešnosti kandidata na delovnem mestu
 • Boljše ujemanje kandidata z organizacijo in delovnim mestom
 • Široka uporaba (primerno za različne industrije, organizacije in delovna mesta)


OCENJEVALNI CENTER​​

Ocenjevalni center je metoda, s pomočjo katere prepoznamo potenciale kandidatov in z večjo verjetnostjo napovemo, kako se bodo osebe obnašale v vsakdanjih situacijah na delovnem mestu. Uporablja se predvsem pri selekciji vodstvenega kadra, za napredovanje zaposlenih in/ali za njihov karierni razvoj.

Po analizi delovnih nalog pripravimo različne individualne in skupinske naloge, ki simulirajo raznolike situacije na delovnem mestu, pri tem pa preverjamo posameznikove praktične kompetence. ​

 • Večja objektivnost in zmanjšana pristranskost selekcijskega procesa
 • Izboljšana točnost napovedi o uspešnosti in vedenju kandidata na delovnem mestu
 • Zanesljive in veljavne informacije glede izraženosti posameznih kompetenc kandidata
 • Vpogled v posameznikova močna področja in priložnosti za razvoj
PsyBit


RAZVOJ KADROV

Poleg pravilnega izbora kandidatov je za učinkovito in uspešno organizacijo pomemben tudi razvoj zaposlenih. Pred pričetkom strateškega razvoja kadrov moramo podrobno raziskati zahteve in karakteristike delovnega mesta ter oceniti osebnostne potenciale in priložnosti za razvoj zaposlenih, šele nato se lahko posvetimo razvoju zaposlenih.

Z razvojem kadrov posameznikom omogočimo, da bodo na delovnem mestu in tudi na splošno v življenju še bolj uspešni na najrazličnejših področjih, na primer pri vodenju, prodaji, pogajanju, komunikaciji, navezovanju stikov itd.

 • Vpogled v posameznikova močna področja in priložnosti za razvoj
 • Povečanje motivacije in zadovoljstva
 • Strateško načrtovanje kariernega razvoja
 • Izboljšanje pripadnosti organizaciji
 • Zmanjšanje fluktuacije.

Zakaj PsyBit?

Pri izvajanju naših storitev v središče delovanja postavimo naše partnerje. Zavedamo se, da je vsaka organizacija edinstvena in da en pristop ne ustreza vsem. Zato pri izvajanju storitev analiziramo delovne specifike vsake organizacije, pristop delovanja pa prilagodimo potrebam prav vsake organizacije.

Pri kadrovskem svetovanju je edina stalnica naš pristop, ki temelji na dveh večjih stebrih

1. Empatija in razumevanje

2. Strokovnost