Plača: higienik ali motivator?

Template za blog
Ali je plača motivator ali higienik? Raziskali smo vpliv plače na motivacijo zaposlenih, predstavili stališča strokovnjakov in delili rezultate iz prakse.

Različni strokovnjaki imajo različna mnenja o tem, ali denar resnično motivira zaposlene ali pa je le osnovni pogoj, ki omogoča zadovoljstvo pri delu. V tem članku bomo raziskali obe plati medalje in poskušali ugotoviti, kako plača vpliva na motivacijo zaposlenih.

 

Plača kot higienik

Na eni strani je plača lahko higienik, kar pomeni, da ne motivira zaposlenih, ampak preprosto preprečuje nezadovoljstvo. 

Nekaj razlogov, zakaj plača morda ne deluje kot motivator:

1. Osnovna potreba: 

Plača je osnovna potreba, podobno kot varnost in stabilnost. Če je plača poštena, zaposleni nanjo ne bodo gledali kot na vir motivacije, ampak kot na nekaj samoumevnega.

2. Notranja motivacija: 

Številne raziskave kažejo, da notranji dejavniki, kot so smiselno delo, karierni in osebni razvoj, spodbudno delovno okolje, bolj vplivajo na dolgoročno motivacijo kot finančne nagrade.

3. Teorija dveh faktorjev: 

Po Herzbergovi teoriji dveh faktorjev plača spada med higienske dejavnike, ki so potrebni za preprečevanje nezadovoljstva, vendar sami po sebi ne prispevajo k dolgoročni motivaciji.

4. Zasičenost: 

Ko enkrat dosežemo določeno raven dohodka, dodatna povečanja plače prinašajo vse manjše zadovoljstvo. Ta pojav, znan kot zasičenost, kaže, da denar sam po sebi ne more biti trajni motivator.

 

Plača kot motivator

Plača je lahko močan motivator, zlasti ko gre za delovna mesta, kjer so finančne nagrade neposredno povezane z uspešnostjo. 

Nekaj načinov, kako plača lahko motivira zaposlene:

1. Finančna varnost: 

Visoka plača zagotavlja finančno varnost, kar zmanjšuje stres in omogoča zaposlenim, da se osredotočijo na svoje delo.

2. Povečanje samopodobe: 

Ko zaposleni prejmejo višjo plačo, se lahko počutijo bolj cenjeni in spoštovani, kar lahko poveča njihovo samozavest in motivacijo.

3. Konkurenčnost: 

V številnih panogah visoke plače privabljajo najboljše talente. Organizacije, ki ponujajo višje plače, lahko pritegnejo in obdržijo visoko usposobljene in motivirane zaposlene.

4. Nagrada za uspešnost: 

Bonusni sistemi in druge finančne nagrade za doseganje ciljev lahko spodbujajo zaposlene, da vložijo več truda in izboljšajo svojo produktivnost.

 

Kaj pravi teorija?

Herzbergova teorija dveh faktorjev je ključna za razumevanje vloge plače. Po tej teoriji plača spada med higienske dejavnike, ki so potrebni za preprečevanje nezadovoljstva, vendar sami po sebi ne prispevajo k dolgoročni motivaciji. Motivatorji, kot so priložnosti za napredovanje, priznanje in smiselno delo, so tisti, ki dejansko spodbujajo zaposlene k boljšemu delu. 

Herzberg trdi, da je za dolgoročno motivacijo nujno zagotoviti pogoje, ki omogočajo rast in osebni razvoj, medtem ko plača in drugi higieniki le preprečujejo nezadovoljstvo.

 

Kako je v praksi?

V našem podjetju smo izvedli spletni seminar, na katerem smo delodajalce in kadrovike vprašali, ali je plača motivator ali higienik. Večina udeležencev je odgovorila, da je plača motivator. 

Odgovori udeležencev spletnega seminarja o tem, ali gledajo na plačo kot na higienik ali motivator (april 2024). 27 vprašanih je odgovorilo, da je plača motivator, 14 vprašanih pa, da je higienik.
Odgovori udeležencev spletnega seminarja o tem, ali gledajo na plačo kot na higienik ali motivator (april 2024).

 

Na drugi strani smo isto vprašanje postavili tudi LinkedIn skupnosti, kjer so bili rezultati drugačni. Večina anketirancev je menila, da je plača higienik.

Odgovori Linkedin skupnosti o tem, ali gledajo na plačo kot na higienik ali motivator (maj 2024). 77 % vprašanih meni, da je plača higienik, 23 % pa da je motivator.
Odgovori Linkedin skupnosti o tem, ali gledajo na plačo kot na higienik ali motivator (maj 2024).

 

Na podlagi teh odgovorov ne moremo sicer delati nekih zaključkov, so pa zanimiv uvid v razmišljanje delodajalcev in kadrovskih strokovnjakov. 

 

Čeprav visoka plača lahko pritegne in motivira zaposlene, dolgoročno zadovoljstvo in motivacija zahtevata tudi druge dejavnike. Uspešni delodajalci razumejo, da je ključ v uravnoteženju finančnih nagrad z ustvarjanjem pozitivnega in podpornega delovnega okolja, kjer se zaposleni počutijo cenjene in imajo priložnosti za rast. S tem pristopom lahko podjetja ne le povečajo produktivnost, ampak tudi krepijo pripadnost in zadovoljstvo svojih zaposlenih.

Picture of Milena Šokčević

Milena Šokčević

Psihologinja in marketing specialistka

Deli

Več vsebin

Prijavite se na naše vsebine

dni
ur
minut
sekund